Certified Organic VCO NUI《MENU ABC》《特純有機》特惠

2015.12.19 Mini VCO & Co_G
《100 蚊套餐》
A 餐:NUI mini  (100 ml) 有機 椰子油 + 天然海鹽 (+ 小蘇打) = 牙膏
B 餐:NUI mini  (100 ml) 有機 椰子油 + 苦楝葉粉 = 面膜
C 餐:NUI mini  (100 ml) 有機 椰子油 + 椰子花糖 = 磨砂 

enter online shop ♥  進入網上小店